Jump to content
Home > Privacybeleid

Privacybeleid

Tilda Limited respecteert je privacy en zet zich in voor de bescherming van je persoonsgegevens.

Laatste update: april 2021.

Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om je een beter beeld te geven van de manier waarop Tilda Limited (‘Tilda’; ‘wij’) je persoonsgegevens verzamelt of verwerkt door je gebruik van deze website, en van de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Verder leggen we uit hoe je contact met ons kunt opnemen voor een antwoord op eventuele vragen over gegevensbescherming. Door onze website te bezoeken, te bekijken, je erop te registreren of abonneren of er anderszins gebruik van te maken, bevestig je dat je de voorwaarden van deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen en dat je ermee instemt. Lees de privacyverklaring zorgvuldig door.

Wat zijn persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens omvatten alle informatie of een combinatie van informatie op basis waarvan je direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Onder persoonsgegevens vallen identificatoren zoals een naam, een adres, het nummer van een identiteitsbewijs, locatiegegevens, de gebruiksgeschiedenis van websites of online-identificatie. Ook factoren omtrent je economische, culturele of sociale identiteit worden hiertoe gerekend. Houd er rekening mee dat de definitie van persoonsgegevens per regio kan verschillen. Als wij informatie verzamelen die in jouw regio als persoonsgegevens wordt beschouwd, behandelen wij deze informatie als zodanig conform deze privacyverklaring en toepasselijke lokale wetgeving.

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf april 2021. Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt vanwege wijzigingen in de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens of vanwege wijzigingen in toepasselijke wetgeving. Wij stellen je hiervan op de hoogte door deze pagina bij te werken.

Welke categorieën persoonsgegevens verzamelen wij en hoe verwerken we dergelijke persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen van klanten, leveranciers, websitegebruikers en personen die geïnteresseerd zijn in Tilda en interacties hebben met Tilda. 

Hieronder vind je beschrijvingen van de categorieën persoonsgegevens die wij mogelijk verzamelen:

Persoonlijke gegevens, identificatorenIdentificatoren zijn zaken zoals je naam, e-mailadres en andere contactgegevens. Wij verzamelen ook de contactgegevens die je aan ons verstrekt wanneer je met ons communiceert, informatie die je aan Tilda verstrekt wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief van tilda.com en alle informatie die je vrijwillig verstrekt wanneer je onze enquêtes invult. Deze gegevens gebruiken wij om diensten, gepersonaliseerde content en informatie aan te bieden, om functies te verbeteren, om op jouw verzoek met je te communiceren en om je brochures, kortingsbonnen, proefverpakkingen, aanbiedingen en andere informatie over onze producten toe te sturen.

Gebruiksgegevens en apparaatinformatie – Wij verkrijgen het IP-adres (Internet Protocol), de apparaatidentificator, het besturingssysteem van het apparaat, de tijdzone-instelling en de locatie rechtstreeks van jou (als je locatiediensten toegang geeft tot dergelijke geolocatiegegevens door je regio te observeren) en je activiteiten op onze website, plus van indirecte interactie met advertenties via externe analytische aanbieders zoals [Google Analytics, enz.] Wij gebruiken deze gegevens om je gepersonaliseerde content en informatie aan te bieden, en om je brochures, kortingsbonnen, proefverpakkingen, aanbiedingen en andere informatie over onze producten toe te sturen en/of om relevante advertenties te tonen. 

Verzamelde informatie via onze website en socialmediapagina’sHieronder valt alle informatie die wij verzamelen door je interacties met ons, zoals reacties, feedback, recensies, foto’s of andere informatie die je deelt via blogs, berichtenforums of sociale netwerken.

Demografische gegevensGegevens zoals je leeftijd, geslacht, hobby’s en bezigheden, smaak of voorkeuren.

Sollicitatiegegevens die je verzendtInformatie die je verzendt via tilda.com/vacatures. Deze informatie gebruiken wij om sollicitaties te verwerken. 

Demografische gegevensGegevens zoals je leeftijd, geslacht, hobby’s en bezigheden, smaak of voorkeuren.

Sollicitatiegegevens die je verzendtInformatie die je verzendt via tilda.com/vacatures. Deze informatie gebruiken wij om sollicitaties te verwerken. 

Je beslissing om persoonsgegevens aan ons te verstrekken is vrijwillig, tenzij de verwerking van je gegevens wettelijk verplicht is. Je zult dus geen nadelige gevolgen ondervinden als je je persoonsgegevens niet aan ons wenst te verstrekken. Wij wijzen je er echter op dat als je bepaalde informatie niet verstrekt, wij sommige of alle doeleinden die in deze privacyverklaring uiteen worden gezet mogelijk niet kunnen verwezenlijken, en dat je mogelijk geen gebruik kunt maken van bepaalde hulpmiddelen, systemen en diensten die Tilda aanbiedt en waarvoor dergelijke persoonsgegevens vereist zijn.

Als je ons persoonsgegevens van een andere persoon verstrekt, is het jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat die persoon op de hoogte is van de informatie in deze privacyverklaring en dat die persoon je zijn/haar toestemming heeft gegeven voor het delen van persoonsgegevens met Tilda.

De hierboven vermelde categorieën persoonsgegevens zijn ofwel direct van jou verkregen (bijvoorbeeld wanneer je informatie verstrekt om je aan te melden voor een nieuwsbrief of je je registreert om te kunnen reageren op een forumwebsite) ofwel indirect van bepaalde derde partijen (bijvoorbeeld via de technologie van onze website). Dergelijke derde partijen zijn onder meer aan ons gelieerde ondernemingen, overheidsinstanties, openbare websites en sociale media, leveranciers en verkopers.

Hoe worden je persoonsgegevens verzameld?

We verzamelen persoonsgegevens via onze website op twee manieren: (1) directe interacties (bijvoorbeeld wanneer je persoonsgegevens verstrekt om je aan te melden voor een nieuwsbrief); en (2) geautomatiseerde technologieën (bijvoorbeeld via de technologie van onze website).

Directe interacties: Hieronder vallen de persoonsgegevens die je verstrekt door formulieren op onze website in te vullen of door per post, telefoon, e-mail of anderszins met ons te communiceren. Hieronder vallen ook ingevulde enquêtes en abonnementen op diensten, nieuwsbrieven en kennisgevingen. Je verstrekt dergelijke gegevens geheel naar eigen inzicht aan ons. Als je contact met ons opneemt, kunnen wij die correspondentie mogelijk archiveren.

Geautomatiseerde technologieën: Tijdens je interacties met onze website verzamelen wij automatisch technische gegevens over je apparaat, inclusief (indien beschikbaar) je IP-adres, besturingssysteem en browsertype. Dit doen wij voor onze systeemadministratie, om verkeer te filteren, gebruikersdomeinen op te zoeken en statistische rapporten te genereren. Wij kunnen ook gegevens verzamelen over je bezoeken aan onze website, de pagina’s die je bekijkt en de bronnen die je opent of downloadt, inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens en andere gebruiks- en communicatiegegevens. We raden je aan om voor meer informatie ook ons cookiesbeleid te raadplegen, waarin je meer leest over de manier waarop wij gebruiksgegevens verzamelen. Mogelijk ontvangen wij ook technische gegevens van analytics-aanbieders zoals Google.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag verzamelen we je persoonsgegevens?

Raadpleeg het onderstaande overzicht voor (i) een lijst met doeleinden waarvoor Tilda je persoonsgegevens gebruikt, en (ii) een korte uitleg van de rechtsgrondslag voor elk doeleinde.  Wij verwerken je persoonsgegevens mogelijk voor meer dan één rechtsgrondslag, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij de gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de specifieke rechtsgrondslag waarop wij ons beroepen om je persoonsgegevens te verwerken indien in de onderstaande lijst meer dan één grondslag wordt genoemd.

 • Wij gebruiken de persoonsgegevens die we over je verzamelen mogelijk om te voorzien in je verzoeken om en je gebruik van onze functies, producten en diensten – dit is gerechtvaardigd op basis van onze legitieme belangen om te waarborgen dat wij onze activiteiten kunnen uitvoeren en uitbreiden.
 • Wij gebruiken je persoonsgegevens mogelijk om met je te communiceren, te reageren op je vragen of opmerkingen of updates en nieuws aan je te verstrekken – dit is gerechtvaardigd op basis van onze legitieme belangen om te waarborgen dat wij onze activiteiten kunnen uitvoeren en uitbreiden.
 • We gebruiken je persoonsgegevens mogelijk om je relevante advertenties te tonen. Hierdoor krijgen gebruikers advertenties te zien die waarschijnlijk het beste aansluiten bij hun interesses. Voordat wij op bepaalde manieren contact met je kunnen opnemen of voordat bepaalde diensten beschikbaar worden, moet je hiervoor toestemming geven. Wij geven gehoor aan afmeldingsverzoeken. Wij gebruiken je persoonsgegevens mogelijk om je brochures, kortingsbonnen, proefverpakkingen, enquêtes, feedbackverzoeken, aanbiedingen en andere informatie over onze producten toe te sturen – dit is gerechtvaardigd op basis van onze legitieme belangen om te waarborgen dat wij onze activiteiten kunnen uitvoeren en uitbreiden, en om je een uitstekende gebruikerservaring te bieden.
 • Werving – dit is gerechtvaardigd op basis van onze legitieme belangen om te waarborgen dat wij de juiste medewerkers werven die bij ons hebben gesolliciteerd via onze website, tilda.com.
 • Exploitatie en beheer van onze bedrijfsactiviteiten – dit is gerechtvaardigd op basis van onze legitieme belangen om te waarborgen dat onze bedrijfsactiviteiten naar behoren verlopen.
 • Voldoen aan wettelijke vereisten – dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.
 • Bijhouden van je gebruik van onze website – dit is gerechtvaardigd op basis van onze legitieme belangen om niet-naleving te voorkomen en onze reputatie te beschermen.
 • Social listening (achterhalen en beoordelen wat er over Tilda wordt gezegd op sociale media (alleen openbaar toegankelijke content)) om inzicht te krijgen in sentimenten, intenties en markttrends. Dit doen wij regelmatig om inzichten te verkrijgen, niet om de identiteit van personen te achterhalen – dit is gerechtvaardigd op basis van ons legitieme belang om onze bedrijfsmiddelen en ons merk te beschermen op sociale media.
 • Verbetering van de beveiliging en het functioneren van onze website, netwerken en informatie – dit is gerechtvaardigd op basis van onze legitieme belangen om te waarborgen dat je een uitstekende gebruikerservaring hebt en dat onze netwerken en informatie veilig zijn.
 • Gegevens analyseren, oftewel bedrijfsactiviteiten en gegevens onderwerpen aan analyse om de zakelijke prestaties binnen Tilda te beschrijven, voorspellen en verbeteren en/of om een betere gebruikerservaring te bieden – dit is gerechtvaardigd op basis van onze legitieme belangen om te waarborgen dat onze bedrijfsactiviteiten naar behoren verlopen.

 

Indien je in landen waar dergelijke toestemming wettelijk verplicht is, wordt gevraagd om op knoppen/selectievakjes/functies met teksten als ‘Ik ga akkoord’, ‘Mee eens’ of dergelijke te klikken/deze te selecteren in verband met de privacyverklaring en je dit ook doet, wordt dit beschouwd als het verlenen van toestemming aan Tilda om je persoonsgegevens te verwerken. In alle andere landen wordt een dergelijke handeling enkel als een erkenning beschouwd en wordt de rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens niet gevormd door je toestemming, maar door enige andere toepasselijke rechtsgrondslag.

Hoe zit het met gevoelige gegevens?

Doorgaans hebben wij niet de intentie om gevoelige persoonsgegevens (ook wel bijzondere categorieën genoemd) te verzamelen. Soms verzamelen wij echter gevoelige persoonsgegevens via onze website wanneer je contact met ons opneemt en gezondheidgerelateerde informatie verstrekt, zoals allergieën of andere aandoeningen die van invloed kunnen zijn op je voeding. In de beperkte gevallen waarin wij wel de intentie hebben om dergelijke gegevens te verzamelen, doen wij dit conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en/of vragen we je voorafgaand om toestemming hiervoor.

Sturen wij je gerichte marketingberichten?

Wij kunnen gepersonaliseerde commerciële e-mails sturen naar onze klanten met wie wij een klantrelatie willen ontwikkelen of onderhouden, conform alle toepasselijke wetgeving. Wij kunnen ook gegevens uit openbaar beschikbare bronnen en uit onze verschillende e-mail-, website-, en persoonlijke interacties met je combineren om meer inzicht te krijgen in je behoeften en voorkeuren. 

Onze gerichte e-mailberichten bevatten doorgaans webbakens, cookies en vergelijkbare technologieën die ons in staat stellen te achterhalen of je het bericht opent, leest of verwijdert, en op welke koppelingen je mogelijk klikt. Wanneer je klikt op een koppeling in een marketingbericht dat je van Tilda ontvangt, kunnen wij ook een cookie gebruiken om te registreren welke pagina’s je bezoekt en welke content je downloadt van onze website. Je kunt ons op elk moment vragen om je geen marketingberichten meer te sturen door relevante vakjes in of uit te schakelen en zo je marketingvoorkeuren aan te passen, door de afmeldingskoppelingen in een ontvangen marketingbericht te volgen of door op elk moment contact met ons op te nemen.

Delen wij je persoonsgegevens met derden?

Doorgaans delen wij je persoonsgegevens niet met derden. Van tijd tot tijd kan het echter nodig zijn om je persoonsgegevens te delen met partners, agenten, professionele adviseurs, wereldwijde dochterondernemingen van Tilda en Ebro Foods S.A. die zich onder en tussen diens entiteiten en gelieerde ondernemingen bevinden om hen in staat te stellen namens ons diensten te verlenen of met openbare instellingen en overheidsinstanties of derden in verband met een (mogelijke) zakelijke of commerciële transactie. Wanneer wij je persoonsgegevens delen met derden, gelden voor hen strikte voorwaarden voor de manier waarop zij je gegevens al dan niet mogen gebruiken en blijven wij verantwoordelijk voor de bescherming van je gegevens. Gevallen waarin wij persoonsgegevens mogelijk delen met derden zijn onder andere:

 • Als je meedoet aan een promotie waarbij wij samenwerken met een derde partij;
 • Als wij een bedrijfsovergang doormaken, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of de volledige of gedeeltelijke verkoop van onze bedrijfsmiddelen, kunnen je gegevens mogelijk een van de overgedragen bedrijfsmiddelen vormen en brengen wij je ervan op de hoogte dat een dergelijke overdracht mogelijk kan plaatsvinden en is toegestaan onder deze privacyverklaring;
 • Als wij verplicht zijn je persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Tilda, onze klanten of andere partijen te beschermen.

Om diensten aan je te kunnen leveren, is het soms nodig om je persoonlijke informatie te delen in andere landen. Hierbij kan het gaan om alle landen van de Europese Unie, plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (gezamenlijk aangeduid als ‘de EER’) op basis van een adequaatheidsbesluit. Wanneer een adequaatheidsbesluit of passende waarborgen buiten de EER ontbreken, zorgen wij dat de doorgifte voldoet aan wetgeving inzake gegevensbescherming van het land van bestemming en dat alle persoonsgegevens veilig zijn.

Hoe zit het met de bescherming van gegevens?

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat je persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot je persoonsgegevens tot uitsluitend die werknemers, agenten, onderaannemers en andere derden die deze gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Zij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies en zijn verplicht tot geheimhouding. 

Wij hebben procedures in het leven geroepen om elke vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken en stellen jou en alle bevoegde toezichthoudende instanties hiervan op de hoogte wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Wij hanteren specifieke beleidsregels en procedures voor het beheren en bewaren van gegevens, zodat persoonsgegevens na een redelijke termijn worden gewist conform de volgende bewaarcriteria:

 • Wij bewaren je gegevens zolang wij een lopende relatie met je hebben (bijvoorbeeld omdat je je hebt aangemeld voor marketingberichten).
 • Wij bewaren je gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wereldwijde wettelijke en contractuele verplichtingen.
 • Wij ondernemen alle redelijke stappen om persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben te vernietigen of anonimiseren indien deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Welke rechten heb je met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens?

Je hebt het recht (in de omstandigheden en onder de voorwaarden, en met inachtneming van de uitzonderingen zoals bepaald in alle toepasselijke wetgeving) om:

 • Toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over je verwerken: dit geeft je het recht te weten of wij persoonsgegevens over je bewaren en, indien dat het geval is, informatie over en een kopie van die persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Om rectificatie van je persoonsgegevens te verzoeken: dit geeft je het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens: dit geeft je het recht om Tilda te vragen je persoonsgegevens niet langer te verwerken.
 • Een verzoek in te dienen om je persoonsgegevens te wissen: dit geeft je het recht een verzoek in te dienen om je persoonsgegevens te wissen, ook wanneer deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de realisatie van de doeleinden.
 • Zonder onnodige vertraging van ons de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die betrekking op jou hebben.
 • De persoonsgegevens die betrekking op jou hebben en die je aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare indeling te ontvangen en deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Als je, ondanks ons streven en onze inspanningen om je persoonsgegevens te beschermen, van mening bent dat je rechten op gegevensbescherming zijn geschonden, heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende instantie in je regio. Wij moedigen iedereen echter aan om eerst Tilda te benaderen om een oplossing voor eventuele klachten te vinden.

Maken wij gebruik van (koppelingen naar) websites en programma’s van derden?

Koppelingen van derden leiden je naar een website van een derde partij, die eigendom is van en wordt beheerd door een onafhankelijke partij waarover wij geen controle hebben (‘website van een derde partij’). Elk gebruik van de website van een derde partij is onderhevig aan en alle informatie die je verstrekt is onderworpen aan de voorwaarden van de website van de derde partij, inclusief de voorwaarden met betrekking tot vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en beveiliging.

Aangezien wij geen controle hebben over websites van derden, zijn wij op geen enkele wijze verbonden aan de eigenaar of exploitant van dergelijke websites, of verantwoordelijk of aansprakelijk voor de goederen en diensten die op deze websites worden aangeboden. Wij raden je aan de privacyverklaringen van websites van derden te lezen wanneer je een dergelijke website bezoekt.