Jump to content
Hemsida > Integritetspolicy

Integritetspolicy

Tilda Limited respekterar din integritet och har åtagit sig att skydda dina personuppgifter.

Senast uppdaterad: April 2021.

Vi har tagit fram denna integritetspolicy för att du ska förstå hur Tilda Limited (”Tilda”; ”vi”) samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder denna webbplats, och vilka rättigheter du har i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du får även veta hur du kan kontakta oss för att få svar på eventuella frågor du kan tänkas ha om dataskydd. Genom att vistas på, registrera dig, prenumerera på eller på annat sätt använda vår webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till villkoren i denna integritetspolicy. Läs igenom integritetspolicyn noggrant.

Vad är personuppgifter?

Dina personuppgifter inkluderar uppgifter eller en samling uppgifter som direkt eller indirekt skulle kunna användas för att identifiera dig. Personuppgifter inkluderar en identifierare som ett namn, en adress, ett id-nummer, platsuppgifter, webbplatsens användningshistorik, nätidentifierare eller faktorer om ekonomisk, kulturell eller social identitet. Observera att definitionen av personuppgifter kan variera från region till region. Om vi samlar in uppgifter som anses vara personuppgifter i din region kommer vi att behandla dessa i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig lokal lagstiftning.

Denna integritetspolicy gäller från och med april 2021. Observera att denna integritetspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan för att reflektera eventuella förändringar i hur vi hanterar dina personuppgifter eller eventuella förändringar i tillämplig lagstiftning. Vi kommer att meddela dig genom att uppdatera denna sida.

Vilka kategorier av personuppgifter samlar vi in och hur behandlar vi personuppgifter?

Vi kan komma att samla in personuppgifter om våra kunder, leverantörer, webbplattsanvändare och individer som är intresserade av Tilda och som interagerar med Tilda.

Nedan beskrivs de kategorier av personuppgifter som vi kan komma att samla in:

Personlig information, identifierareidentifierare kan vara ditt namn, din e-postadress eller andra kontaktuppgifter. Vi samlar även in de kontaktuppgifter som du förser oss med när du kommunicerar med oss, uppgifter som du anger när du registrerar dig för Tildas nyhetsbrev på tilda.com och eventuella uppgifter som du uppger frivilligt när du svarar på våra enkäter. Vi använder dessa uppgifter för att erbjuda tjänster, anpassat innehåll eller information, för att förbättra webbplatsens funktioner, för att kommunicera med dig på din begäran och för att skicka broschyrer, kuponger, smakprov, erbjudanden och annan information om våra produkter till dig.

Användningsdata och enhetsinformation – Vi mottar uppgifter såsom IP-adress, enhets-ID, enhetens operativsystem, tidszon och plats direkt från dig (t.ex. om du aktiverar platstjänster såsom geolokaliseringsdata) och din aktivitet på vår webbplats samt dina interaktioner med annonser indirekt genom tredje parts analysleverantörer (som Google Analytics etc.). Vi använder dessa för att förse dig med specialanpassat innehåll, skräddarsydd information och för att skicka broschyrer, kuponger, smakprov, erbjudanden och annan information om våra produkter till dig, och/eller förse dig med relevant marknadsföring.

Uppgifter som samlas in från vår webbplats och våra sidor på sociala medierDetta inkluderar uppgifter som samlas in när du interagerar med oss. Detta kan vara kommentarer, synpunkter, recensioner, bilder eller andra uppgifter som du publicerar genom bloggar, anslagstavlor eller sociala nätverk.

Demografisk informationDetta kan vara uppgifter om ålder, kön, intressen eller aktiviteter, smak eller preferenser.

Rekryteringsinformation som du skickar inDetta inkluderar uppgifter som du skickar in genom tilda.com/arbete. Vi använder dessa för att behandla ansökningsblanketter.

Demografisk informationDetta kan vara uppgifter om ålder, kön, intressen eller aktiviteter, smak eller preferenser.

Rekryteringsinformation som du skickar inDetta inkluderar uppgifter som du skickar in genom tilda.com/arbete. Vi använder dessa för att behandla ansökningsblanketter.

Observera att ditt beslut att dela personuppgifter med oss är helt frivilligt om inte behandlingen av dina uppgifter är obligatoriskt enligt lag. Du kommer därför inte att utsättas för några negativa konsekvenser om du inte vill dela dina personuppgifter med oss. Observera dock att vi om du inte anger vissa uppgifter eventuellt inte kan leva upp till somliga eller samtliga åtagandena som anges i denna integritetspolicy, och du kommer eventuellt inte att kunna använda vissa verktyg, system och tjänster som Tilda erbjuder om de kräver att sådana personuppgifter används.

Om du delar någon annans personuppgifter med oss ansvarar du för att den personen informeras om innehållet i denna integritetspolicy och att den personen har samtyckt till att du delar hens personuppgifter med Tilda.

De ovan nämnda kategorierna av personuppgifter har erhållits antingen direkt från dig (exempelvis när du anger information i samband med att du registrerar dig för ett nyhetsbrev eller registrerar dig för att kommentera på ett webbforum) eller indirekt från en viss tredje part (exempelvis genom vår webbplats teknik). Sådana tredje parter inkluderar våra dotterbolag, offentliga myndigheter, offentliga webbplatser samt sociala medier, leverantörer och försäljare.

Hur samlas dina personuppgifter in?

Vi samlar in personuppgifter genom vår webbplats på två sätt: (1) direkta interaktioner (exempelvis när du anger personuppgifter för att registrera dig för ett nyhetsbrev) och (2) automatiserad teknik (exempelvis genom vår webbplats teknik).

Direkta interaktioner: Detta inkluderar de personuppgifter som du anger när du fyller i formulär på vår webbplats eller när du kommunicerar med oss via brev, telefon, e-post eller på annat sätt. Här ingår att fylla i enkäter, prenumerera på tjänster, nyhetsbrev och nyheter. Det är helt frivilligt för dig att ange sådana personuppgifter till oss. Om du kontaktar oss kan vi komma att lagra de meddelandena.

Automatiserad teknik: När du interagerar med vår webbplats kommer vi automatiskt att samla in tekniska data om din enhet, inklusive (om tillgängligt) din IP-adress, ditt operativsystem och din webbläsartyp, i systemadministrationssyfte och så att vi kan filtrera trafiken, söka efter användardomäner samt rapportera statistik. Vi kan även komma att samla in uppgifter om dina besök på vår webbplats, vilka sidor du visar och vilka resurser du får åtkomst till eller laddar ner, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata och andra användnings- och kommunikationsdata. Vi rekommenderar att du läser vår policy för cookies för mer information om hur vi samlar in användningsdata. Vi kan även komma att motta tekniska data från analysleverantörer som exempelvis Google.

I vilka syften och på vilken rättslig grund använder vi dina personuppgifter?

Se tabellen nedan för (i) en lista över de syften i vilka Tilda använder dina personuppgifter och (ii) en överblick av vartdera syftes rättsliga grund. Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter på fler än en rättslig grund beroende på den specifika anledningen till att vi använder dina data. Kontakta oss om du behöver mer information om den specifika rättsliga grund som vi behandlar dina personuppgifter på, i de fall fler än en grund har angetts i listan nedan.

 • Vi kan komma att använda de personuppgifter vi samlar in om dig för att svara på dina förfrågningar om samt möjliggöra att du kan använda våra funktioner, produkter och tjänster,motiverat på grundval av vårt berättigade intresse av att försäkra att vår verksamhet kan fortgå och växa.

 

 • Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig, svara på dina frågor eller kommentarer eller för att förse dig med uppdateringar och nyheter,motiverat på grundval av vårt berättigade intresse av att försäkra att vår verksamhet kan fortgå och växa.

 

 • Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att visa dig relevanta annonser. På detta sätt får våra användare annonser som mest troligen är av intresse för dem. För att vi ska kunna kontakta dig på vissa sätt och för att vissa tjänster ska bli tillgängliga behöver du godkänna det. Du kan alltid ta tillbaka ditt godkännande. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka broschyrer, kuponger, smakprov, enkäter, åsiktsformulär och annan information om våra produkter till dig,motiverat på grundval av vårt berättigade intresse av att försäkra att vår verksamhet kan fortgå och växa samt att förse dig med en utmärkt användarupplevelse.

 

 • Rekrytering,motiverat på grundval av vårt berättigade intresse av att försäkra att vi rekryterar lämplig personal som har ansökt om tjänster via vår webbplats, tilda.com.

 

 • Drift och hantering av vår affärsverksamhet,motiverat på grundval av vårt berättigade intresse av att försäkra att våra affärsverksamheter fungerar på ett korrekt sätt.

 

 • Iakttagande av rättsliga krav. Nödvändigt för att uppfylla rättsliga förpliktelser som vi underställs.

 

 • Övervakning av din användning av vår webbplats,motiverat på grundval av vårt berättigade intresse av att undvika bristande efterlevnad samt av att skydda vårt anseende.

 

 • Mätningar av sociala medier (identifiera och bedöma det som sägs om Tilda i sociala medier (endast offentligt tillgängligt material)) för att förstå uppfattningar, avsikter och marknadstrender. Vi gör regelbundet detta för att få värdefull information, inte för att identifiera några individer,motiverat på grundval av vårt berättigade intresse av att skydda våra tillgångar och vårt varumärke i sociala medier.

 

 • Förbättra säkerheten och funktionerna på vår webbplats, våra nätverk samt i vår information,motiverat på grundval av vårt berättigade intresse av att försäkra att du får en utmärkt användarupplevelse och att våra nätverk och vår information är säkra.

 

 • Åtagande av dataanalys, dvs. att tillämpa analyser av företagsverksamheter och data för att skildra, förutse och förbättra affärsresultaten inom Tilda och/eller för att erbjuda en bättre användarupplevelse,motiverat på grundval av vårt berättigade intresse av att försäkra att våra affärsverksamheter fungerar på ett korrekt sätt.

 • I den utsträckning som du ombeds att klicka på/kryssa i ”jag godkänner”, ”jag samtycker” eller liknande knappar/kryssrutor/funktioner i förhållande till integritetspolicyn, kommer detta att ses som ditt givna samtycke till att Tilda behandlar dina personuppgifter endast i de länder där sådant samtycke krävs enligt tvingande bestämmelser. I alla övriga länder kommer en sådan handling endast att ses som ett konstaterande och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter kommer inte att utgöras av ditt samtyckte utan av annan tillämplig rättslig grund.

Vad gäller för känsliga uppgifter?

Vi samlar i allmänhet inte in känsliga personuppgifter (även kallat specialkategorier). Emellertid samlar vi ibland in känsliga personuppgifter genom vår webbplats när du kontaktar oss och anger hälsorelaterade uppgifter såsom allergier eller andra hälsotillstånd som kan tänkas påverka din kosthållning. I de begränsade fall som vi samlar in sådana uppgifter gör vi detta i enlighet med dataskyddslagstiftning och/eller ber om ditt samtyckte i förväg.

Kommer jag att motta riktade marknadsföringsmeddelanden via e-post?

Vi kan komma att skicka specialanpassade e-postmeddelanden för marknadsföringsändamål till kunder som vi vill utveckla eller upprätthålla en kundrelation med i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kan även komma att kombinera uppgifter från offentligt tillgängliga källor och från våra diverse interaktioner med dig via e-post, webbplatsen eller personligen, för att förstå oss på dina behov och preferenser.

Våra riktade e-postmeddelanden innehåller vanligtvis webb-beacons, cookies och liknande tekniker som gör att vi kan se huruvida du öppnar, läser eller raderar meddelandet och eventuella länkar som du klickar på. När du klickar på en länk i ett e-postmeddelande för marknadsföringsändamål som du får av Tilda kan vi även komma att använda en cookie för att notera vilka sidor du öppnar och vilket innehåll du laddar ner från vår webbplats. Du kan när som helst begära att vi slutar skicka marknadsföringsmeddelanden till dig genom att kryssa i eller kryssa ur de relevanta kryssrutorna i inställningarna för marknadsföring, som du når genom att följa avregistreringslänkarna i meddelandet eller genom att kontakta oss när som helst.

Kommer vi att dela dina personuppgifter med tredje parter?

Vi delar allmänt sett inte dina personuppgifter med tredje parter. Emellertid kan vi från tid till annan komma att behöva dela dina personuppgifter med partner, företrädare, professionella rådgivare, Tildas globala dotterbolag och Ebro Foods S.A. baserat i och mellan dess enheter och samarbetspartner för att möjliggöra att de kan utföra tjänster å våra, offentliga myndigheters eller tredje parters vägnar i samband med en (eventuell) företags- eller handelstransaktion. När vi delar dina personuppgifter med tredje parter kommer de tredje parterna alltid att vara strikt begränsade i hur de får/inte får använda dina uppgifter, och vi fortsätter ansvara för skyddet av dina uppgifter. De tredje parter som vi kan komma att dela personuppgifter med innefattar följande:

 

 • Om du deltar i en erbjudandekampanj som vi erbjuder i samarbete med en tredje part,

Hur är det med dataskydd?

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligen förloras, förändras, utlämnas, används eller nås på ett icke godkänt sätt. Utöver detta begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till anställda, företrädare, leverantörer och andra tredje parter som av företagsmässiga krav behöver ha sådan åtkomst. De kommer endast att behandla dina personuppgifter efter våra instruktioner och arbetar under sekretesskyldighet.

Vi har fastställt protokoll för att kunna hantera eventuella misstänkta personuppgiftsbrott och kommer att meddela dig och eventuella behöriga tillsynsmyndigheter ifall vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos oss?

Vi kommer endast att spara dina personuppgifter så länge detta är nödvändigt för att fylla det relevanta syftet i vilket de samlades in. Vi har särskilda policyer och protokoll för registerhantering och arkivering, så att personuppgifter raderas efter en rimlig tid i enlighet med följande arkiveringskrav:

 

 • Vi sparar dina uppgifter så länge vi har en pågående relation till dig (t.ex. om du väljer att motta marknadsföring).

 

Vilka rättigheter har du i förhållande till hur dina personuppgifter behandlas?

Du har (i de fall, på de villkor och med förbehåll för de undantag som anges i tillämplig lagstiftning) rätt att:

 

 • Begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig: denna rättighet berättigar dig till att få veta huruvida vi besitter personuppgifter om dig och, om så är fallet, få ut information om och en kopia av de personuppgifterna.

 • Om du har några frågor angående dina rättigheter eller hur du utövar dem kan du kontakta oss på feedback@tilda.com.

 • Om du trots vårt åtagande och våra ansträngningar att skydda dina personuppgifter misstänker att dina rättigheter rörande uppgiftsskydd har blivit kränkta, har du rätten att när som helst lämna in ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten i din region, men vi uppmuntrar och välkomnar att man först vänder sig till Tilda för att hitta en lösning på alla eventuella klagomål.

Inkluderar vi (länkar till) tredje parters webbplatser och program?

Tredje parters länkar kommer att ta dig till en tredje parts webbplats, som ägs och drivs av en oberoende part som vi inte har någon kontroll över (”tredje parts webbplats”). Eventuell användning av den tredje partens webbplats och eventuella uppgifter som du delar där kommer att vara föremål för den tredje partens webbplats villkor, inklusive de som gäller sekretess, uppgiftsskydd och säkerhet.

Eftersom vi inte har någon kontroll över tredje parters webbplatser ska vi inte på något sätt förknippas med webbplatsens ägare eller den som driver webbplatsen. Vi ska heller inte ansvara för eller hållas ansvariga för de varor och tjänster som de erbjuder. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn för den tredje partens webbplats när du besöker den.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via e-post till feedback@tilda.com om du har några frågor om denna integritetspolicy, om uppgifterna vi har om dig eller om du har en allmän fråga om hur Tilda skyddar dina personuppgifter.